formulierontwerp

Formulieren, saai? Ik vind van niet.
Om informatie te verkrijgen en diensten of produkten aan te bieden zijn formulieren in bijna elke organisatie even onmisbaar als computers. Een goed formulier nodigt als het ware door duidelijke tekst en ontwerp uit om ingevuld te worden.
Door vooraf samen met de gebruikers na te denken over vorm, inhoud en functionaliteit en achteraf de werking te evalueren kan ik helpen een goede formulierlijn te ontwerpen. Met duidelijke lay-out, heldere vraagstelling en voldoende invulmogelijkheden. In druk of online, passend binnen de huisstijl of website.

Formulieren voor de AHK

opdrachtgever: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

jaar: 2012-2016

techniek / media: Invulbaar PDF